8. Małopolska Akademia Talentów

22 czerwca - 3 lipca 2022


artyści
 • Philippe Argenty - fortepian
 • Wystąpił: 29.06.2018; Sala ratuszowa w Nowym Sączu

Po swych pianistycznych początkach w szkole muzycznej Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne w klasie Christine Bonet Chapuis, Philippe Argenty kontynuuje swą edukację w konserwatorium regionalnym w Perpignan pod okiem Marie Christine Guichot. W 2003 wyjeżdża do Paryża aby całkowicie poświęcić się fortepianowi. W 2005 roku, po dwuletnim kursie przyspieszonym zostaje przyjęty do Conservatoire Supérieur de musique du Liceo de Barcelone gdzie studiuje przez 6 lat w klasie Profesora Stanislava Pochekina. Dyplom „Piano Performance” oraz najwyższa ocena za wykonanie drugiego Koncertu Fortepianowego Franza Liszta na fortepian i orkiestrę wieńczy te studia w 2011 roku. Philippe czestniczy w wielu master classach u wielkich profesorów takich jak Jacques Rouvier, Oxana Yablonskaya, Jean Bernard Pommier, Felix Gottlieb, Joaquin Soriano...W 2005 roku wygrywa drugie miejsce w Grand Concours International de Piano de Paris w sali Cortot. Od 2004 roku Philippe Argenty koncertuje we Francji, Włoszech, Norwegii, Czechach, Hiszpanii, Andorze i na Węgrzech jako solista i kameralista. Inauguruje między innymi 36. Festiwal w Hix w 2005 roku. W 2011 roku bierze udział w tournée orkiestry „ConjuntXXI” grając jako solista drugi Koncert Fortepianowy Franciszka Liszta. W wachlarzu jego zespołów kamerlanych znajdują się między innymi Duo Fortecello, NonStop Tango Trio, kwintet z kwartetem smyczkowym, sekstet z kwintetem dętym Sauk oraz Duo Fortecello and Guests. Obecnie poświęca znaczną część swojej pracy organizacji festiwali - « Festival Itinérant et Permanent les Clés du Classique », Saison « Musiques en Clain », « Saint Savin Piano & Master Classes Festival », « Concerts aux Châteaux » oraz « Jeudis du classique à Montmorillon ». Jest również dyrektorem artystycznym stowarzyszenia muzycznego Les Clés du Classique od 2008 roku. Od 2017 roku jest członkiem biura festiwalowego Festiwalu Pablo Casalsa w Prades.

artyści
 • Jadwiga Bialic - skrzypce, orkiestra smyczkowa
 • Wystąpiła: 30.06; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku

Grę na skrzypcach studiowała pod kierunkiem prof. Henryka Keszkowskiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a następnie w klasie prof. Teresy Głąbównej i as. Macieja Lulka w Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończyła w 2006 roku. Uczestniczyła także w licznych solowych, kameralnych oraz orkiestrowych kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez Albrechta Breuningera, Teresę Głąbównę, Nigela Kennedy’ego, Daniela Stabrawę. Od 2003 roku prowadzi ożywioną działalność koncertową, najpierw jako koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie, a następnie w latach 2005-2009 jako drugi koncertmistrz Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, której jest współzałożycielką. Od 2008 roku związana jest z Orkiestrą Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Współpracuje z orkiestrami takimi jak Sinfonietta Cracovia, Capella Cracoviensis, Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie oraz The Young Sound - Forum of Central Europe w Berlinie. Koncertuje ze znakomitymi dyrygentami i solistami, realizując szereg archiwalnych nagrań radiowych oraz znaczących produkcji płytowych (Centaur Reccord USA, Dux, Deutsche Welle, Universal Music). Aktywna również jako kameralistka, występowała m.in. z Paulem Esswoodem, Sirkką Liisą Kaakinen-Pilch, Kevinem Kennerem, grając zarówno na instrumencie historycznym jak i na skrzypcach współczesnych. Jest prymariuszem kwartetu smyczkowego Qarte oraz kwintetu fortepianowego Sonus. Wraz z mężem Arkadiuszem współtworzy duo skrzypcowo – organowe występując na licznych festiwalach muzyki organowej i kameralnej. Jest współzałożycielem i zarazem koncertmistrzem Kameralnej Orkiestry Smyczkowej „Arco Cracovia” działającej przy Fundacji Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego, której celem jest wspieranie edukacji i rozwoju artystycznego szczególnie uzdolnionej młodzieży.

artyści
 • Aleksandra Biśta - skrzypce, orkiestra smyczkowa
 • Wystąpiła: 10.06; Szkoła Muzyczna i i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu

Grę na fortepianie studiuje w Akademii Muzycznej w Krakowie – obecnie jest studentką drugiego roku studiów magisterskich w klasie fortepianu dra hab. Marka Szlezera. Najlepiej czuje się w repertuarze klasycznym, szczególnie bliskie są jej dzieła kompozytorów XVIII i przełomu XVIII i XIX wieku oraz muzyka J. S. Bacha. Jest laureatką I nagrody ex aequo IX edycji Międzynarodowego Konkursu Concorso Pianistico Europeo „Don Enrico Smaldone” w Angri we Włoszech (2018). Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów takich jak: Daniel Blumenthal, Marek Żebrowski, Anna Malikova, Piotr Kępiński, Evegeny Sinaiski czy Peter Buck. Rozwija także swoje umiejętności w zakresie muzyki kameralnej – występowała na II oraz III Międzynarodowym Festiwalu Duetów Fortepianowych „Duettissimo!”, uczestniczyła w V Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym dla duetów instrumentalnych i duetów wokalnych, ponadto gra zespołowo ze swoim rodzeństwem. W swojej działalności i edukacji muzycznej związana jest zarówno ze sferą praktyczną jak i z teorią – w 2017 roku ukończyła studia licencjackie w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

artyści
 • Barbara Borowicz - klarnet
 • Wystąpiła: 26.06.2017; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku

Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka. Swoją edukację muzyczną kontynuowała w Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie w klasie solowej Alessandro Carbonare oraz w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie kameralistyki. Barbara Borowicz jest również studentką klarnecistki Suzanne Stephens doskonaląc interpretacje kompozycji Karlheinza Stockhausena. Jako solistka zadebiutowała z orkiestrą Filharmonii Opolskiej i obecnie regularnie koncertuje w Europie, Ameryce Północnej, Australii, Afryce i Azji w prestiżowych salach koncertowych jak m.in.: Sydney Opera House, Royal Concertgebouw. Jest laureatką wielu nagród na konkursach muzycznych w Polsce, Niemczech, Luksemburgu, Grecji, Słowenii, Włoszech, Serbii, Litwie i Ukrainie. W 2014 roku rozpoczęła pracę jako wykładowca klarnetu w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2016 roku została wydana przez DUX Recording Producers jej pierwsza płyta CD Double Clarinet Concerto z utworami na 2 klarnety i orkiestrę, nagrana wspólnie z prof. Andrzejem Godkiem. Jest wielokrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki, ponadto otrzymała m.in.: Stypendium Młoda Polska, Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury i inne.

artyści
 • Maria Dutka - altówka
 • Wystąpiła: 26.06.2016; Opactwo oo. Cystersów w Szczyrzycu
 • Wystąpiła: 28.06.2016; Szkoła Muzyczna I st. w Żegocinie
 • Wystąpiła: 01.07.2016; Amfiteatr "Na Jeżowej" w Łącku
 • Wystąpiła: 02.07.2016; Amfiteatr "Pod Wierzbą" w Krościenku nad Dunajcem
 • Wystąpiła: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 25.06.2017; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 28.06.2017; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2018; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Janusza Pisarskiego oraz Universtität für Musik und darstellende Kunst Wien w klasie prof. Wolfganga Klosa i as. Urlicha Schönauera. Swoje umiejętności doskonaliła także w prestiżowej European Chamber Music Academy oraz na rozmaitych kursach mistrzowskich pracując pod kierunkiem takich muzyków jak: S. Kamasa, A. Darzins, H. Beyerle, J. Meissl, G. Żyslin, A. Kouyoumdjian, Apollon Musagete Quartett, T. Zimmermann. W roku 2015 otrzymała tytuł doktora sztuki. Od 2011 roku jest altowiolistką Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Współpracowała także z orkiestrami Sinfonietta Cracovia i Capella Cracoviensis oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych m.in. II nagroda i nagroda specjalna za interpretację muzyki D. Szostakowicza na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Plovdiv (2015), II nagroda i nagroda specjalna Baerenreiter Urtext Preis na Charles Hennen Concours w Holadnii (2011), III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2007). Jest także stypendystką rozmaitych organizacji m. in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz European Chamber Music Academy. Jako kameralistka koncertuje w ramach różnych formacji, systematycznie występując w serii NOSPR kameralnie. Wraz z Kwartetem Vistula w marcu 2009 roku na zaproszenie prof. Raya Robinsona z Palm Beach Symphony, wystąpiła z koncertami w USA. W lipcu 2009 roku, Vistula jako jeden z trzech kwartetów wyłonionych w trybie konkursowym, miał zaszczyt doskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem legendarnego Tokyo String Quartet w ramach Pacific Music Festival w Sapporo (Japonia). Od 2013 roku współtworzy Messages Quartet – zespół specjalizujący się w wykonawstwie polskiej muzyki kameralnej. Zespół ten wielokrotnie występował w Polsce i na świecie.

artyści
 • Gabriela Fijoł - fortepian
 • Wystąpiła: 13.06.2019; Szkoła Muzyczna I st. w Niedźwiedziu

W 2007 roku rozpoczęła swoją edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Wieliczce, w klasie fortepianu mgr Izabeli Grzybek. Następnie kontynuowała naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, kończąc II st. z wyróżnieniem. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dra hab. Gajusza Kęski. Uczestniczka wielu kursów mistrzowskich prowadzonych przez profesorów takich jak Anna Bryans, Monika Sikorska-Wojtacha, Michał Szczepański, Stefan Kutrzeba. Występuje nietylko jako solistka, ale również kameralistka chętnie współpracując z innymi muzykami. Najbliższe jej sercu są utwory kompozytorów takich jak Liszt, Rachmaninov czy Brahms.

artyści
 • Iwona Glinka-Travlos - flet
 • www.iwonaglinka.com
 • Wystąpiła: 26.06.2016; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpiła: 30.06.2016; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2016; Amfiteatr "Na Jeżowej" w Łącku
 • Wystąpiła: 02.07.2016; Amfiteatr "Pod Wierzbą" w Krościenku nad Dunajcem
 • Wystąpiła: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku

Flecistka, pedagog i muzykolog. W wieku 18 lat ukończyła z najwyższym wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne w Gdańsku w klasie fletu Elżbiety Czapor. W tej samej instytucji uzyskała też dyplom w zakresie pedagogiki. Studia kontynuowała w gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie Krzysztofa Langmana. Ukończyła je w roku 1994. W roku 2009 uzyskała doktorat w zakresie wykonawstwa fletowego, przyznany przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Doktoryzowała się tam na podstawie pionierskiej na gruncie polskim rozprawy poświęconej interpretacji dzieł fletowych Briana Ferneyhougha, którą napisała pod kierunkiem prof. Barbary Świątek-Żelazna, oraz recitalu złożonego dzieł tego wybitnego kompozytora. W roku 2012 otrzymała doktorat w zakresie muzykologii, przyznany przez Uniwersytet Ateński, na podstawie dysertacji poświęconej współczesnym greckim utworom na flet solo, napisanej pod kierunkiem prof. Apostolosa Kostiosa. W latach 1991-1994, dzięki stypendium przyznanemu przez Baloise Holding, była uczestniczką Letnich Kursów Akademii Muzycznej w Lenk (Szwajcaria), gdzie studiowała pod kierunkiem Petera-Lukasa Grafa. W roku 1992, dzięki stypendium przyznanemu przez burmistrza Darmstadtu, uczestniczyła w Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w tymże mieście, doskonaląc umiejętności interpretacyjne u Pierre'a-Yvesa Artauda. W roku 1996 kontynuowała studia we Włoszech w Międzynarodowej Akademii Muzycznej w Bielli, ponownie pod kierunkiem Petera-Lukasa Grafa, oraz w Paryżu na zaproszenie Pierre'a-Yvesa Artauda. Jako solistka, kameralistka (m.in. członkini prestiżowego Hellenic Contemporary Music Ensemble Theodora Antoniou) oraz muzyk orkiestrowy (pierwsza flecistka w Ateńskiej Orkiestrze Symfonicznej). Iwona Glinka występowała w Grecji - gdzie mieszka od roku 1995 - oraz w Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Turcji i Włoszech. Jako aktywna propagatorka muzyki współczesnej dokonała ponad stu prawykonań utworów na flet (dzieł solowych, kameralnych, koncertów oraz z elektroniką); w jej dorobku znajduje się ponad pięćdziesiąt dzieł skomponowanych specjalnie dla niej przez kompozytorki i kompozytorów z Australii, Grecji, Kanady, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jako artystka-rezydentka brała udział w wielu festiwalach: V i X Sacred Music of Patmos (2005, 2010), Electro Media Works (2008), International James Galway Flute Festival (2007, występując na specjalne zaproszenie Jamesa Galwaya), III i IV Mediterranean Contemporary Music Days (2005, 2006), 3rd Flute Festival w Madison (2006), Archanes Festival (2002), Days of Contemporary Music (2002), Schoenberg Festival (2001), International Flute Festival w Rzymie (1997), International Computer Music Conference (1997). Oprócz działalności artystycznej, zajmuje się pedagogiką - wykłada w Konserwatoriach Muzycznych w Atenach i Patrze.

artyści
 • Lars Hoefs - wiolonczela
 • Wystąpił: 29.06.2017; Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
 • Wystąpił: 30.06.2017; Hala sportowo-widowiskowa, Łącko

Amerykański wiolonczelista, jest wykładowcą gry na wiolonczeli oraz historii muzyki na Uniwersytecie Sao Paulo w Campinas (Brazylia). Swoją edukację pobierał w North Carolina School of the Arts, a następnie w Northwestern University. Tytuły magistra oraz doktora sztuk muzycznych zdobył na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, gdzie jego mentorem był Ronald Leonard. Występuje i prowadzi kursy w Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki brazylijskiego kompozytora Heitora Villa-Lobos. Jest pierwszym wiolonczelistą, który wykonał w jednym programie komplet dzieł tego kompozytora na wiolonczelę i orkiestrę z towarzyszeniem Orquestra Sinfonica da Unicamp. Lars Hoefs jest Dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Villa-Lobosa – jedynego festiwalu poświęconego kameralnej muzyce Ameryki Łacińskiej w Stanach Zjednoczonych. Jest założycielem The Unicamp Cello Ensemble, w którym występują studenci z Uniwersytetu w Campinas. W 2016 roku zespół nagrał swoją pierwszą płytę.

artyści
 • Jan Kalinowski - wiolonczela
 • www.kalinowski.art.pl
 • Wystąpił: 26.06.2016; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpił: 29.06.2016; Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu
 • Wystąpił: 30.06.2016; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpił: 01.07.2016; Limanowski Dom Kultury w Limanowej
 • Wystąpił: 02.07.2016; Muzyczna Owczarnia w Jaworkach
 • Wystąpił: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 26.06.2017; Hala sportowo-widowiskowa, Łącko
 • Wystąpił: 29.06.2017; Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
 • Wystąpił: 01.07.2017; Sala balowa w Starym Domu Zdrojowym, Krynica Zdrój
 • Wystąpił: 26.06.2018; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2018; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku

Kształcił się w Krakowie, Paryżu i Stuttgarcie u profesorów Witolda Hermana, Paula Julien i Petera Bucka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich u tak cenionych artystów, jak David Geringas, Ivan Monighetti i Arto Noras. Jest stypendystą fundacji polskich i zagranicznych, a także Miasta Krakowa; Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest adiunktem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w roku 2009 otrzymał tytuł doktora. Od roku 2006 prowadził kursy w ramach wymiany międzyuczelnianej (m.in. w Bremie, Karlsruhe, Mannheimie, Fermo, Bratysławie i Tbilisi). Uczestniczył w licznych konkursach i festiwalach, otrzymując nagrody oraz pochlebne recenzje. Nagrywał dla radia i telewizji, m.in. koncerty wiolonczelowe Witolda Lutosławskiego (Libańska Orkiestra Narodowa; Azerbejdżańska Orkiestra Narodowa) i Marka Stachowskiego (Orkiestra Akademii Beethovenowskiej). Fascynacja muzyką polską powoduje, że aktywnie włącza się w nurt promocji kultury polskiej w kraju i zagranicą, prezentując publiczności dzieła m.in. Chopina, Tansmana, Stojowskiego, Różyckiego, Majerskiego, Lutosławskiego i Pendereckiego oraz szereg utworów współczesnych, pisanych specjalnie dla niego przez wielu autorów polskich i zagranicznych. Wydał dwie monograficzne płyty kompaktowe dla firmy DUX z muzyką Aleksandra Tansmana (2009) i Fryderyka Chopina (2010). Nagrania te otrzymały nagrodę krytyki Francuskiej Clef de Res Musica. Dla wydawnictwa DUX w roku 2013 nagrał płytę z polską muzyką wiolonczelową zawierającą utwory na składy od jednej do ośmiu wiolonczel. W roku 2014 ukazała się płyta Dedykacje nagrana wraz z pianistą Markiem Szlezerem z utworami napisanymi dla artystów przez krakowskich kompozytorów oraz płyta Krzysztof Penderecki - utwory kameralne nagrana z okazji 80. urodzin Profesora, która otrzymała nagrodę Gramophone Editor’s Choice w lutym 2015 roku i nominację do narody Akademii Fonograficznej FRYDERYKI 2015.

artyści
 • Marek Kalinowski - kontrabas
 • Wystąpił: 01.07.2016; Limanowski Dom Kultury w Limanowej
 • Wystąpił: 02.07.2016; Muzyczna Owczarnia w Jaworkach

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie kontrabasu prof. Czesława Ząbka. W latach 1980-93 był kontrabasistą w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. A.B. Ciechańskiego (1984). W 1986 roku prawykonał Koncert na kontrabas i orkiestrę Juliusza Łuciuka z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Szymona Kawalli (dokonał również nagrania archiwalnego). W roku 2013 wziął udział w nagraniu utworu Spełnienie na skrzypce, wiolonczelę i kontrabas tego kompozytora, który znalazł się na płycie "Omaggio a L'Aquila - Spełnienie" wydanej przez Acte Préalable. Jako solista występował z Capellą Cracoviensis, Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie oraz orkiestrami filharmonicznymi Krakowa, Częstochowy i Zielonej Góry. Współpracuje z orkiestrą Sinfonietta Cracowia. Jako kameralista występował podczas koncertów organizowanych przez Filharmonię Krakowską, a także w ramch Festiwalu Kompozytorów Krakowskich i Krakowskiej Wiosny Wiolonczelowej. Od roku 1995 jest pedagogiem w Akademii Muzycznej w Krakowie, podsiada stopień doktora habilitowanego w dziedzinie instrumentalistyki. Był jurorem 50. Miedzynarodowego Konkursu Kontrabasowego w Markneukirchen w 2015 roku. Od roku 1991 prowadzi grupę kontrabasistów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

artyści
 • Gajusz Kęska - fortepian
 • www.gajuszkeska.pl
 • Wystąpił: 27.06.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 28.06.2016; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju
 • Wystąpił: 29.06.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 02.07.2016; Altana w Parku Dolnym w Szczawnicy
 • Wystąpił: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 10.07.2016; Limanowski Dom Kultury w Limanowej
 • Wystąpił: 30.06.2017; Sala koncertowa Szkoły Muzycznej I st. w Żegocinie
 • Wystąpił: 01.07.2017; Stary Dom Zdrojowy w Krynicy Zdrój

Okrzyknięty przez krytyków błyskotliwym wirtuozem, magiem fortepianu. Studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula ukończył w roku 2002 z wynikiem celującym. W tym samym roku rozpoczął studia podyplomowe w mistrzowskiej klasie prof. Willema Bronsa w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie, które następnie ukończył w czerwcu 2005 roku z wyróżnieniem (najwyższa punktacja). Pełni obowiązki adiunkta w Katedrze Fortepianu w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w marcu 2010 roku otrzymał tytuł doktora sztuki i obecnie prowadzi własną klasę fortepianu. Jest niestrudzonym promotorem muzyki polskiej, zwłaszcza twórczości Fryderyka Chopina a także Ignacego Jana Paderewskiego, Alexandra Tansmana i Karola Szymanowskiego a także kompozytorów muzyki współczesnej XX i XXI wieku. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych i pianistycznych. Regularnie występuje w prestiżowych salach koncertowych na festiwalach i koncertach w wielu krajach Europy, jak również w Kanadzie, Japonii, Peru, Ekwadorze, Chile i Izraelu. W 2012 roku ukazała się jego debiutancka płyta zawierająca komplet Sonat fortepianowych Karola Szymanowskiego wydana przez wytwórnię płytową DUX, która otrzymała Nominację do nogrody FRYDERYKI 2013, Nominację do nagrody ICMA 2013 oraz Nagrodę hiszpańskiego magazynu Scherzo.

artyści
 • Julia Kukuczka - fortepian
 • Wystąpiła: 19.06.2019; Szkoła Muzyczna I st. w Żegocinie

Studentka II roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dr. hab. Mariusza Sielskiego. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Szkole Muzycznej w Wiśle. Od najmłodszych lat laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów dla młodych pianistów m.in. I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Duetów Fortepianowych organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach. Podczas kursów mistrzowskich pracowała pod okiem wybitnych pianistów t. j. : Paul Badura-Skoda, Dina Yoffe, Andrzej Jasiński, Konstanze Eickhorst, Peter Jablonski, Aquilles Delle Vigne. Od sześciu lat stypendystka projektu „Indeks Start2Star” Leszka i Jolanty Czarneckich. Interesuje się szeroko pojętą kameralistyką, w której szczególne miejsce dla niej zajmują instrumenty smyczkowe, w tym wiolonczela. Jej pasją jest również dzielenie się miłością do fortepianu z najmłodszymi adeptami muzyki, którą spełnia pracując od 2017 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.

artyści
 • Piotr Lato - klarnet
 • Wystąpił: 19.06.2017; Sala Ratuszowa w Nowym Sączu
 • Wystąpił: 01.07.2018; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka z wynikiem celującym. Uzyskał szereg nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych, m.in. jest laureatem I nagrody w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Szkół Muzycznych II st. klas instrumentów dętych drewnianych w Olsztynie (1996), III nagrody w XI Akademickim Konkursie Klarnetowym im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach (2000), oraz III nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku (2006). W 2002 roku został półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego „Praska Wiosna” w Pradze a w 2003 zakwalifikował się i uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym ARD w Monachium. Za swoje osiągnięcia muzyczne dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury (2000-2002), oraz Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2003). Brał udział w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Eurosilesia, Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Pogranicza Muzyki Współczesnej, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Youmg Euro Classic, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej – 12 Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej – Musica Polonica Nova, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” i innych. Był uczestnikiem wielu kursów klarnetowych, m.in. kursu interpretacyjno – kompozytorskiego prowadzonego przez K. Stockhausena. Zrealizował szereg nagrań płytowych, telewizyjnych i radiowych dla wytwórni krajowych i zagranicznych: DUX, Centaur Reccord, Le Foxx Music, Universal Music i innych. Prowadzi działalność pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Od 2006 roku asystent w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2011 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej instrumentalistyka i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od 2004 roku pełni funkcję pierwszego klarnecisty Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Gościnnie współpracuje z wieloma orkiestrami i zespołami, równocześnie prowadząc działalność koncertową solową i kameralną. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki.

artyści
 • Karolina Lindert - fortepian
 • Wystąpiła: 24.06.2017; Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu

Studentka I roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie, na wydziale instrumentalistyki w klasie fortepianu, pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Herbowskiego. Jest laureatką nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych, m.in. na : Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni ( wyróżnienie –2011), Turnieju Chopinowskim w Krakowie w 2011r. ( III nagroda), Polsko- Niemieckim Konkursie Pianistycznym w Görlitz w 2012 r. ( I nagroda), Chopinowskim Turnieju Pianistycznym w Krakowie w 2013r. ( I nagroda), Międzynarodowym Konkursie Muzycznym, Concorso Musicale Europe Citta di Filadelfia (Włochy 2014 – II nagroda) Pianistka koncertowała m.in. w : Polsce, Austrii, Niemczech, we Lwowie oraz we Włoszech. Bierze czynny udział w warsztatach i kursach mistrzowskich pod okiem znanych i cenionych pedagogów.

artyści
 • Oriana Masternak - skrzypce
 • www.orianamasternak.com
 • Wystąpiła: 26.06.2016; Opactwo oo. Cystersów w Szczyrzycu
 • Wystąpiła: 28.06.2016; Szkoła Muzyczna I st. w Żegocinie
 • Wystąpiła: 30.06.2016; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2016; Amfiteatr "Na Jeżowej" w Łącku
 • Wystąpiła: 02.07.2016; Amfiteatr "Pod Wierzbą" w Krościenku nad Dunajcem
 • Wystąpiła: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 25.06.2017; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 28.06.2017; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2017; Sala Balowa w Starym Domu Zdrojowym, Krynica Zdrój
 • Wystąpiła: 26.06.2018; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2018; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku

Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat. Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie, Koninklijk Conservatorium w Brukseli, European Chamber Music Academy, Yale School of Music oraz w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych. Oriana jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. II nagroda w Nowym Jorku (2015), III nagroda we Włoszech (2013), nagroda specjalna w Wiedniu (2012), nagroda im. Josefa Windischa w Wiedniu (2011), III nagroda we Włoszech (2011), II nagroda i Baerenreiter Urtext Preis w Holandii (2011), III nagroda w Krakowie (2007), nagroda specjalna w Łodzi (2003). Jest także stypendystką rozmaitych organizacji, m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, European Chamber Music Academy, Louise Willson Scholarship (Yale University, USA), Pacific Music Festival w Japonii, Instytutu Adama Mickiewicza, firmy Thomastik Infeld, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”, Stypendium Twróczego Miasta Krakowa. Dzięki swemu bogatemu doświadczeniu, Oriana jest cenionym muzykiem kameralnym. W latach 2009-2012 wraz z Kwartetem Vistula studiowała w European Chamber Music Academy z siedzibą w Wiedniu, gdzie miała możliwość pracy pod kierunkiem najwybitniejszych postaci europejskiej i światowej kameralistyki. W marcu 2009 roku na zaproszenie prof. Raya Robinsona z Palm Beach Symphony, Kwartet wystąpił z koncertami w USA, m.in. w Kravis Center w ramach cyklu Young Artists’ Series. Koncert ten był dla zespołu amerykańskim debiutem, po którym Vistula otrzymała w prasie doskonałe recenzje. W lipcu 2009 roku, Vistula jako jeden z trzech kwartetów wyłonionych w trybie konkursowym, miał zaszczyt doskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem legendarnego Tokyo String Quartet w ramach Pacific Music Festival w Sapporo (Japonia). W marcu 2012 roku Vistula została zaproszona na prestiżowy Norfolk Chamber Music Festival w Norfolk w Stanach Zjednoczonych (recitale i kursy mistrzowskie). Od 2013 roku Oriana współtworzy Messages Quartet – zespół specjalizujący się w wykonawstwie polskiej muzyki kameralnej. Oriana od kilku lat regularnie koncertuje jako solistka i, przede wszystkim, jako kameralistka w Azji, Ameryce Północnej i większości krajów Europy. Występowała na takich festiwalach, jak Norfolk Chamber Music Festival (USA), Festival Pablo Casals (Prades), Mozartiade (Augsburg), Kalkalpen Festival (Grossraming), Pacific Music Festival (Sapporo), 21. Frühling Wiener Festival (Konzerthaus, Wiedeń). Oriana występowała w słynnej sali Musikverein w Wiedniu, w Muzeum im. Puszkina w Moskwie oraz w nowojorskiej Carnegie Hall. W 2014 roku nakładem wydawnictwa Akademii Muzycznej w Krakowie ukazała się debiutancka płyta artystki z utworami na skrzypce i fortepian Luciena Durosoira (przy fortepianie Sławomir Cierpik). Prowadzi również działalność pedagogiczną jako asystent w Katedrze Skrzypiec i Altówki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Była jurorem Makroregionalnych Przesłuchań Kameralnych Szkół II st. w Gdańsku i VII Międzynarodowego Konkursu Interpretacjii Muzycznej w Krasiczynie oraz wykładowcą Małopolskiej Akademii Talentów w Łącku.

artyści

Anna Mikulska rozpoczyna naukę gry na wiolonczeli w wieku 6 lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im.M.Karłowicza w Krakowie. W 2005 roku zostaje przyjęta na Akademię Muzyczną w Krakowie do klasy Profesora Zdzisława Łapińskiego. W 2007 roku studiuje równolegle w presiżowej École Normale de Musique w Paryżu w klasie Profesora Paula Julien gdzie następnie otrzymuje Diplôme d'Enseignement Superieur. W 2010 roku kończy z wyróżnieniem swe studia z tytułem Magistra Sztuki wdziedzinie « wiolonczela ». Wzbogaca swój rozwój artystyczny na master classach takich wiolonczelistów jak Anner Bylsma, Frans Helmerson, Tomasz Strahl, czy Tchaba Onczay. W 2005 roku gra jako solistka z Orkiestrą Symofniczną Akademii Muzycznej w Krakowie oraz z Młodą Filharmonią Krakowską. Czynnie uczestniczy też w muzyce kameralnej – jest członkiem kwartetu smyczkowego Cracow Royal Quartet (płyta w 2007 roku) a w 2009 roku zakłada Quatuor Volubilis z którym gra do dzisiaj. W 2010 roku Anna Mikulska zostaje zaproszona do orkiestry słynnego skrzypka Nigela Kennedyego, « Orchestra of Life » z którą odbywa tournée po Niemczech, Anglii i Francji z blisko 50 koncertami w największych salach Europy takich jak Filharmonia w Berlinie czy Royal Albert Hall. Od 2012 roku jest członkiem wielu zespołów muzyki kamerlanej jak i tanga argentyńskiego – Duo Fortecello, Trio Gatti, NonStop Tango Trio oraz Duo Fortecello and Guests, z którymi czynnie koncertuje głównie we Francji i Hiszpanii. Pierwsza płyta jej duetu z pianistą Philippem Argenty „Tour du Monde en violoncelle et piano Op.1” została wydana w 2015 roku a kolejna jest przewidziana na 2017 rok. Część swojej pracy Anna Mikulska poświęca organizacji festiwali - « Festival Itinérant et Permanent les Clés du Classique », « Saint Savin Piano & Master Classes Festival », « Concerts aux Châteaux » oraz « Jeudis du classique à Montmorillon ». Jest również dyrektorem artystycznym stowarzyszenia muzycznego Les Clés du Classique od 2015 roku. Od 2017 roku jest członkiem biura festiwalowego Festiwalu Pablo Casalsa w Prades.

artyści
 • Mariusz Monczak - skrzypce
 • Wystąpił: 28.06.2017; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpił: 30.06.2017; Sala koncertowa Szkoły Muzycznej I st. w Żegocinie
 • Wystąpił: 01.07.2017; Sala Balowa w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdrój
 • Wystąpił: 02.07.2017; Sala Balowa w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdrój

Po wyjeździe na kontynent amerykański studiował w Nowym Jorku i w Montrealu gdzie otrzymał tytuł magistra i doktora w dziedzinie muzyki. Obecnie prowadzi aktywną działalność koncertową. Grał w najbardziej renomowanych salach jak: Carnegie Hall i Avery Fisher Hall Lincoln Center w Nowym Jorku, Place des Arts w Montrealu, Sala Unii w Rotterdamie, Konserwatorium Moskiewskim. Jako solista i kameralista występuje z licznymi orkiestrami między innymi Montreal Chamber Orchestra, Young Virtuosi of Montreal, Nouvelle Ensemble Moderne, Concordia Symphony Orchestra, Brandenburg Symphony Orchestra, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus oraz Zielonogórską, Białostocką i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Dokonał wielu prapremier, większość z nich nagrały kanadyjskie stacje radiowe Radio Canada i CBC 2 w Toronto. Nagrywa dla radia, telewizji oraz na płyty dla SNE, Concordia Records, Castalia i Dux. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwali muzycznych w Polsce i Kanadzie: Międzynarodowego Festiwalu Lubuska Camerata, Serenady nad Wartą w Gorzowie, Mozart Plus w Zielonej Górze i Poznaniu, Muzyka u Joannitów w Łagowie, Festiwalu Wielkanocnego im. Karola Szymanowskiego w Montrealu i innych. Podczas trwania Przystanku Woodstock 2005 w Kostrzynie nad Odrą, jego Orkiestra Smyczkowa „Kostrinella” dwukrotnie wystąpiła na dużej scenie, grając Lato z Czterech Pór Roku i „Orawę” Wojciecha Kilara. Jako pedagog przez wiele lat uczył gry na skrzypcach w College Platon w Motrealu. Ponadto regularie daje wykłady i prowadzi kursy mistrzowskie na uniwersytetach w Kanadzie, Polsce, Brazyli, oraz w Konserwatoriach Muzycznych w Rosji i we Włoszech.

artyści
 • Szymon Paruzel - fortepian
 • Wystąpił: 13.06.2019; Szkoła Muzyczna I st. w Żegocinie

Szymon Paruzel (ur. 1997) - pianista. Rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 6 lat w PSM I i II stopnia im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, którą ukończył z wyróżnieniem w 2015 roku. Brał udział w różnych kursach mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych pianistów, m. in. Alicji Palety-Bugaj i Andrzeja Pikula. Od 2018 roku studiuje w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dra hab. Gajusza Kęski, z którym współpracę zaczął kilka lat wcześniej. Wykonuje utwory takich kompozytorów jak Fr. Chopin, J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Debussy, S. Prokofiew, G. Gershwin. Rozwija swoje zainteresowania pozamuzyczne, studiując od 2015 roku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

artyści
 • Joanna Radziszewska - sopran
 • Wystąpiła: 02.07.2016; Altana w Parku Dolnym w Szczawnicy

W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu solowego dr hab. Moniki Swarowskiej - Walawskiej. Jest absolwentką Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie w klasie organów mgr Aleksandry Gawlik. Joanna jest laureatką Trzeciego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Dawnej „Canticum Gaudium” 2016 w Poznaniu. W 2007 roku zadebiutowała partią sopranową z Mszy G-dur Franciszka Schuberta z chórem i orkiestrą Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie pod batutą Enrico Trummer'a ze Stuttgartu. W 2010 roku po raz pierwszy można było usłyszeć Joannę na gruncie muzyki dawnej. Wykonała wówczas partie solową w „The Fairy Queen” H. Purcell, Paul Esswood -kierownictwo muzyczne, Przemysław Klonowski - Inscenizacja i reżyseria, Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2011 Joanna została zaproszona do wykonania kilku pieśni kompozytorów Hiszpańskich na audycji „ Muzyka i poezja Hiszpanii” w Radiu Kraków. Obecnie Joanna koncertuje w Polsce i poza jej granicami z wieloma zespołami muzyki dawnej, wykonując głównie dzieła z okresu baroku ale także renesansu i klasycyzmu. Miała okazję występować pod batutą Ottavia Dantone i Accademia Bizantina, Diego Fasolisa wraz z I Barocchisti, Vincenta Dumestra i Le Poème Harmonique a także Joshua Rifkina. W kwietniu 2016 roku zadebiutowała w roli Belindy w operze „Dydona i Eneasz” H. Purcella w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Artystka ma na swoim koncie także występ w Operze Krakowskiej w roli Pierwszego Chłopca z opery „Czarodziejski Flet” Mozarta oraz Barbariny z opery „Wesele Figara”. W nadchodzącym czasie artystka wystąpi w roli Marzi w operze „Arminio” J. A. Hasse wraz z {oh!} Orkiestrą Historyczną. Do ostatnich osiągnięć artystki można zaliczyć: wykonanie w obsadzie solowej Trauer-Ode BWV 198 pod batutą Joshua Rifkina; recital z pieśniami W. A. Mozarta w Filharmonii Krakowskiej w ramach Festiwalu Kameralistyki Wokalnej VOICE & PIANO 2015; wykonanie „Exultate Jubilate” W.A. Mozarta w Dyneburgu i Rydze wraz z orkiestrą Capelli Cracoviensis; partia Galatei z „Alcis and Galatea” G.F. Haendla pod batutą Roberta Hollingworth'a a także partia solowa w oratorium „Izrael w Egipcie” G.F. Haendla dyrygowanym przez Jana Tomasza Adamusa. Od roku 2009 Joanna rozwija swe żywe zainteresowanie do muzyki filmowej, biorąc udział we wszystkich edycjach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Joanna Radziszewska uczestniczyła w kursach wokalnych prowadzonych przez takich pedagogów jak: Marek Rzepka ,Ryszard Karczykowski, Piotr Kusiewicz, Jagna Sokorska, Paul Esswood, Vincent Dumestr, Maria Skiba, Stefanie True, Gillian Webster.

artyści
 • Paweł Sopel - fortepian
 • Wystąpił: 02.07.2017; Altana w Parku Dolnym, Szczawnica

Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie z oceną celują z dyplomu z fortepianu. Pobierał lekcje u mgr Stanisławy Dutkiewicz i mgr. Tomasza Romanka. Obecnie student Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr. hab. Marka Szlezera oraz uczeń Szkoły Muzycznej im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie na wydziale jazzu w klasie mgr. Franciszka Raczkowskiego. Brał czynny udział w wielu mistrzowskich kursach pianistycznych m.in. prof. Grzegorza Kurzyńskiego, prof. Waldemara Andrzejewskiego, prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Marka Żebrowskiego, prof. Piotra Wyleżoła i prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn. Przez 4 lata uczęszczał na zajęcia jazzowe do ś.p. Jarosława Śmietany, z którym odbył wiele koncertów. Przez kolejne 2 lata grał w zespole jazzowym prowadzonym przez Jacka Korohodę. Trzykrotnie brał udział w nagraniach w ramach konkursu kompozytorskiego Young Talent Award związanego z Festiwalem Muzyki Filmowej 2015/16/17, współpracując z reżyserami Danielem Carlinem, Piotrem Witkowskim, Nickiem Wollage’em i Mateuszem Bieniem w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Występował w recitalu wytwórni Varese Sarabande w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej 2015 z amerykańską flecistką Sarą Andon, kompozytorem Jeffem Bealem i założycielem wytwórni Robertem Towsonem w ICE Kraków Congress Centre. Współpracował z takimi muzykami jak Renata Przemyk i Karolina Leszko. Brał udział w prawykonaniu utworu „Scherzo” Mateusza Bienia w koncercie „Karol Szymanowski elektronicznie” w Muzeum Narodowym „Atma” w Zakopanem. Interesuje się również muzyką jazzową, aranżacją oraz kompozycją. Należy oraz koncertuje z Big Bandem Dobczyce pod kierownictwem Ernesta Heksela.

artyści
 • Gabriela Szczepaniak - wiolonczela
 • Wystąpiła: 24.06.2017; Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu

Studentka II roku studiów licencjackich Akademii Muzycznej w Krakowie, na wydziale instrumentalistyki w klasie wiolonczeli dr hab. Jana Kalinowskiego. Brała udział w przesłuchaniach ogólnopolskich i międzynarodowych. Tournée po Europie z koncertem Vivaldiego na dwie wiolonczele solo z towarzyszeniem orkiestry. Współpracowała z wieloma wybitnymi artystami, takimi jak: Marek Piekarczyk, Jacek Wójcicki, Grażyna Brodzińska, Kuba Badach, Skaldowie, Beata Kozidrak, Edyta Bartosiewicz, Anna Maria Jopek, Andrzej Lampert. Bierze czynny udział w mistrzowskich kursach, współpracowała z Luca Pincini, Lars Hoefs, Dominique de Williencourt, Viviane Spanoghe, Aleksander Gebert, Mindaugas Backus, Peter Buck, Johannes Krebs. Koncertowała w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Danii, Portugalii. Współpracowała z Młodą Polską Filharmonią oraz Capellą Cracoviensis.

artyści
 • Bartek Staromiejski - perkusja
 • Wystąpił: 01.07.2016; Limanowski Dom Kultury w Limanowej
 • Wystąpił: 02.07.2016; Myztczna Owczarnia w Jaworkach

Absolwent Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Stypendysta Staatliche Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst w Sztutgarcie. Laureat międzynarodowych konkursów jazzowych takich jak Jazz Nad Odrą czy Jazz Juniors. Współpracował m. in. z Januszem Muniakiem, Maciejem Sikałą, Maciejem Strzelczykiem, Markiem Bałatą, Januszem Skowronem, Tadeuszem Leśniakiem, Janem Jarczykiem, Siggy Davis, Moniką Kuszyńską, Tatianą Okupnik, Izą Zając, Beatą Przybytek. Swobodnie porusza się w wielu stylach muzycznych, od jazzowego mainstream’u przez latin, salsę do fusion, funk i muzyki pop. 

artyści
 • Marek Szlezer - fortepian
 • www.marekszlezer.com
 • Wystąpił: 25.06.2016; Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku 
 • Wystąpił: 26.06.2016; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpił: 27.06.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 29.06.2016; Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu
 • Wystąpił: 01.07.2016; Limanowski Dom Kultury w Limanowej
 • Wystąpił: 02.07.2016; Muzyczna Owczarnia w Jaworkach
 • Wystąpił: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 09.07.2016; Altana w Parku Dolnym w Szczawnicy
 • Wystąpił: 10.07.2016; Limanowski Dom Kultury w Limanowej
 • Wystąpił: 19.06.2017; Ratusz w Nowym Sączu
 • Wystąpił: 25.06.2017; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 26.06.2017; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpił: 29.06.2017; Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
 • Wystąpił: 01.07.2017; Sala Balowa w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdrój

Jest jednym z najczęściej koncertujących polskich pianistów młodego pokolenia. Kształcił się w Akademii Muzycznej w Krakowie, Ecole Normale w Paryżu, oraz Chapelle Musicale Reine Elisabeth w Belgii pod kierunkiem m.in. prof. E. Bukojemskiej, A.Rahmana El-Bachy, D. Bashkirova oraz M.Crudeli. Jest laureatem wielu znaczących konkursów krajowych i międzynarodowych. Był wielokrotnie nagradzany za swoje wykonania utworów Fryderyka Chopina (m.in. miał zaszczyt grać recital na oryginalnym fortepianie kompozytora). Występował w takich salach jak: Carnegie Hall, Palais des Beaux Arts, St.Martin-in-the-fields, Wigmore Hall, czy Salle Cortot. Koncentruje się na twórczości fortepianowej kompozytorów polskich tworzących na przełomie XIX i XX wieku. Współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i wydawnictwem Eufonium. Za płyty z twórczością Tansmana, Chopina i Pendereckiego otrzymał nagrody francuskiej krytyki muzycznej La Clef de ResMusica, Gramophone Editor’s Choice oraz dwie nominacje do Polskich Nagród Fonograficznych FRYDERYKI.

artyści
 • Klaudia Strączek - fortepian
 • Wystąpiła: 28.06.2016; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju
 • Wystąpiła: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku

Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. W latach 2008-2011 kształciła się w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie, gdzie jednocześnie realizowała program dwóch profili: instrumentalnego o specjalności gra na fortepianie, w klasie dr Gajusza Kęski oraz klasy rytmicznej mgr Agnieszki Pacury. W roku 2014 ukończyła studia licencjackie Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiowała fortepian w klasie prof. Andrzeja Pikula oraz dr Gajusza Kęski, a także rytmikę w klasie dr Magdaleny Stępień. Obecnie kontynuuje studia II stopnia w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula oraz dra Gajusza Kęski w tejże Uczelni. Klaudia Strączek jest laureatką licznych konkursów m.in.: III miejsce na Międzynarodowym Konkursie „Grand Prise Virtuoso – Londyn” 2016, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie „Rising Star – Berlin 2016” w duecie z marimbą, a także wyróżnienie na tym samym konkursie w duecie z wiolonczelą, III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu dla Młodych Muzyków „Music Seasons in Prague” (12-17.10.2015) w kategorii solowej, a także III miejsca w kategorii duetów, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie w Berlinie „Art duo music festiwal” (28-30.03.2015) w kategorii solowej oraz duetów, I miejsce na 12° Concorso Internazionale per giovani Musicisti Luigi Zanuccoli we Włoszech (29.05-2.06.1014) oraz Uczelnianego Konkursu „Gram z orkiestrą” w Krakowie (2014). Jest również finalistką VIII Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie. (10-12.04.2014). Wielokrotnie występowała jako solistka z takimi orkiestrami jak: Akademicka Orkiestra Kameralna z Krakowa, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Akademicka Orkiestra Dęta czy Orkiestra Koncertowa “Victoria” z Warszawy – Rembertowa. Brała udział w nagraniu płyty z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu (2013), a także koncertowała wraz z tą Orkiestrą podczas Festiwalu Organowego w Leżajsku (2013). Stale współpracuje z Orkiestrą Dętą im. T. Moryto z Łącka, z którą odbyła liczne koncerty podczas European Brass Music Festival w Bad Schlema - Niemcy (19-21.09.2014). Od 3 lat bierze czynny udział w koncertach z orkiestrami organizowanych na cześć Jana Pawła II w Wadowicach. W roku 2012 zasiadała w gronie jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie. Swe umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów m.in.: Diny Yoffe, Borysa Bekhtereva, Tamasa Ungara, Konstanze Eickhorst, Paula Badura-Skody, Manfreda Austa, Roberta Russo, Iriny Rumiancewa-Dąbrowski.

artyści
 • Bartłomiej Ślimak - fortepian
 • Wystąpił:10.06.2019; Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu

Bartłomiej Ślimak urodził się 1 lutego 2005 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat w Szkole Muzycznej I st. w Wieliczce pod kierunkiem mgr Agnieszki Korczyńskiej. Od września 2014 roku jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, od klasy IV OSM I stopnia do klasy I OSM II stopnia uczył się w klasie fortepianu Pani mgr Izabeli Grzybek. Obecnie jest uczniem klasy II OSM II stopnia w klasie fortepianu Pana dr. hab. Marka Szlezera. Bartłomiej był stypendysta Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso w latach 2015- 2017. Otrzymywał również Stypendium im. Jana Pawła II Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2013/2014 oraz 2016/2017 i 2017/2018. Od września 2016 roku został objęty opieką Fundacji Pro Musica Bona. Jest laureatem wielu nagród w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Zdobył 11 pierwszych miejsc oraz 3 nagrody specjalne. Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia Bartłomieja : I miejsce VI Konkursie Pianistycznym „Młodzi Wirtuozi” im. Carla Czernego Nagroda specjalna za prezentację artystyczną w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla chłopców "Boys play" w Rydze / Łotwa, grudzień 2013 II miejsce w Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli, maj 2014 I miejsce w VII Wiosennych Spotkaniach Pianistycznych „Od siedmiolatka do nastolatka” w Dębicy, kwiecień 2015 I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie, czerwiec 2015 I miejsce w VIII Konkursie Pianistycznym im. Ireny Rolanowskiej w Krakowie, grudzień 2015 III miejsce w XXI Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Żaganiu, luty 2016 I miejsce oraz Nagroda Specjalna w XIX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie, kwiecień 2016 I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Młodych Pianistów „Broumovská klávesa” w Broumov w Czechach, maj 2016 I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Moniki Sikorskiej - Wojtacha "Czerwcowe dźwiękobranie" w Wieliczce, czerwiec 2016 III miejsce w XLIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Virtuosi per musica di pianoforte" w Usti nad Łabą w Czechach, listopad 2016 I miejsce w I Małopolskim Konkursie Pianistycznym, Krzeszowice 2017 III miejsce- w Amadeus - Mozartian Competition for the Young Piano Players, Brno, listopad 2017 III miejsce- I międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - Piano Talents for Europe- Dolny Kubin, maj 2018 Bartłomiej interesuje się także kompozycją oraz informatyką.

artyści
 • Małgorzta Tęczyńska-Kęska - dyrygent
 • Wystąpiła: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku

Dyrygent, pedagog muzyki, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie oraz Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie realizuje doktorat w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Jako studentka dwukrotnie brała udział w Międzynarodowej Akademii Bachowskiej kierowanej przez Helmutha Rillinga (Kraków 2006 r., Stuttgart 2007 r.) oraz licznych koncertach pod batutą m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Tadeusza Strugały, Tomasza Bugaja, Ludwiga Wicky, Klausa Breuningera, Onute Narbutaite. Występowała z wieloma krakowskimi chórami, m.in. Chórem Polskiego Radia, Capellą Cracoviensis, Pro Musica Mundi, Krakowskim Chórem Kameralnym. Jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Katedrze Projektów Edukacyjnych i Artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz drugim dyrygentem Chóru Mieszanego Educatus z którym w 2011r. zdobyła I nagrodę w kategorii muzyki sakralnej, oraz II nagrodę w kategorii najlepsze wykonanie sardany katalońskiej na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” (Barcelona, Lloret de Mar). Jest założycielem Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, z którą w 2013 r. zdobyła Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr i Chórów w Paryżu. Orkiestra ta bierze czynny udział w życiu muzycznym Krakowa, uczestnicząc w rozlicznych koncertach i festiwalach (m.in. Grechuta Festival ) oraz za granicą. Od 2012 r. pracuje w Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie z chórem Pro Musica oraz chórem kameralnym Pro Musica Camerata ( od 2015 r.).

artyści
 • Beata Urbanek-Kalinowska - wiolonczela
 • Wystąpiła: 26.06.2016; Opactwo oo. Cystersów w Szczyrzycu
 • Wystąpiła: 28.06.2016; Szkoła Muzyczna I st. w Żegocinie
 • Wystąpiła: 30.06.2016; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2016; Amfiteatr "Na Jeżowej" w Łącku
 • Wystąpiła: 02.07.2016; Amfiteatr "Pod Wierzbą" w Krościenku nad Dunajcem
 • Wystąpiła: 03.07.2016; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 26.06.2018; Hala sportowo-widowiskowa w Łącku
 • Wystąpiła: 01.07.2018; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku

Jest doktorem w Katedrze Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli prof. Zdzisława Łapińskiego, Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot pod kierunkiem prof. Paula Julien oraz studia podyplomowe Solistenklasse w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, w klasie wiolonczeli prof. Petera Bucka. Jest laureatką nagród na konkursach krajowcyh i zagraniczncyh. Z wielką pasją oddaje się kameralistyce współtworząc formacje o zróżnicowanym profilu wykonawczym (Messages Ensemble, Extra Sound Ensemble, Trio BLUette). Brała udział w licznych festiwalach, zbierając doskonałe recenzje w prasie polskiej i zagranicznej. Występowała w największych salach koncertowych Niemiec, Anglii, Francji i Szwajcarii podczas tournées z Nigelem Kennedy, z którym wykonywała w duecie Inwencje Dwugłosowe J. S. Bacha w opracowaniu na skrzypce i wiolonczelę. Od 2010 roku jest pierwszą wiolonczelistką utworzonej przez Kennedy’ego the Orchestra Of Life. Została zaproszona do współpracy przy nagraniu płyty NK - The Four Elements dla SONY Classical (2011) oraz nowej edycji Pór Roku A. Vivaldiego (The Four Seasons. The Rewrite). Dokonała również nagrań dla DUX, Solo Musica oraz Universal Music Polska. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, laureatką stypendiów miast: Wrocławia oraz Krakowa oraz wielu fundacji promujących dokonania młodych polskich artystów. Beata Urbanek-Kalinowska jest koncertmistrzem wiolonczel w Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej, którą współtworzy od początku istnienia zespołu.

artyści
 • Małgorzata Wasiucionek - skrzypce
 • Wystąpiła: 01.07.2018; Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Łącku

Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat pod kierunkiem mgr Ludmiły Sołowiewicz w Jeleniej Górze. W 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie prof. Romana Lasockiego. Studiowała również w Mozarteum w Salzburgu, w klasie prof. Pierre’a Amoyala. W 2017 roku otrzymała tytu